Hai Bà Trưng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều (21:47 19/06/2017)


HNP - Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội tại văn bản số 1155-CV/VPTU ngày 12/6/2017 về “Chỉ đạo phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn TP Hà Nội”, Quận ủy Hai Bà Trưng vừa ban hành công văn số 403-CV/QU để triển khai thực hiện.


Theo đó, yêu cầu UBND quận chỉ đạo UBND các phường, các phòng, ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả “Kế hoạch xử lý, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội”; thực hiện nghiêm túc “Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn TP Hà Nội”.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Thành phố và chỉ đạo UBND các phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến hành lang bảo vệ đê điều và đe dọa đến an toàn công trình đê điều trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều như: xây dựng trái phép, tập kết vật liệu xây dựng, xe quá tải chạy trên đê, khai thác cát trái phép làm thay đổi dòng chảy,… gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và thoát nước trên địa bàn quận; tập trung xử lý trường hợp tồn đọng, thực hiện ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh; định kỳ hàng quý có báo cáo tổng kết, đánh giá.

Nghiên cứu, rà soát hệ thống các văn bản QPPL về những điều khoản thiếu khả thi khi áp dụng vào thực tiễn, những hành vi vi phạm mới phát sinh trong thực tiễn cần được nghiên cứu, đề xuất TP để điều chỉnh, bổ sung.

Các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai tới từng cơ quan, đơn vị, cán bộ và nhân dân sống ven đê để nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ hệ thống đê điều, hiểu và tự giác chấp hành; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục, quy định trước khi triển khai các công trình liên quan đến thủy  lợi, đê điều.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật