Phú Xuyên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (20:02 19/05/2017)


HNP - Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, Huyện ủy Phú Xuyên vừa có hướng dẫn để triển khai thực hiện.


Theo đó, Huyện ủy Phú Xuyên sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng các cấp, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị; đoàn viên, hội viên trong các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của huyện học tập chuyên đề năm 2017 “Về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”; thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Triển khai việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với mỗi tập thể và cá nhân gắn với khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; về các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”. Chú trọng biểu dương khen thưởng đối với người lao động ở cơ sở, với những việc làm nhỏ, bình dị, có ý nghĩa, gần gũi với quần chúng nhân dân, hạn chế khen cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, trong các nhà trường. Tổ chức sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở tất cả các cấp. Hàng năm, tổ chức hội nghị sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật