Long Biên triển khai kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải cơ sở (19:58 19/05/2017)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải cơ sở trên địa bàn quận Long Biên.


Theo đó, trong năm 2017, quận sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các ngành trong việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong triển khai thực hiện.

Tập trung nắm bắt kịp thời các việc mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở để chủ động tiến hành hòa giải hạn chế đơn thư vượt cấp về phường và quận đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Cụ thể, quận sẽ thường xuyên phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, tùy từng đối tượng, địa bàn trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan; Tiếp tục trang bị kiến thức pháp luật, tài liệu cho các tổ hòa giải nghiên cứu để phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải và tuyên truyền đến nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn các phường.

Đồng thời, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải theo đúng quy định. Hàng năm, theo nhu cầu của các hòa giải viên, UBND quận lựa chọn các hình thức tập huấn, hướng dẫn, tọa đàm phù hợp thiết thực hiệu quả. Dự kiến, năm 2017, UBND quận tổ chức 6 lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải cho các hòa giải viên. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND các phường triển khai thực hiện mô hình tổ hòa giải “5 tốt”; Đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.


Diệp Liên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật