Quận Hai Bà Trưng phấn đấu hoàn thành cấp GCN quyền sử dụng đất trong tháng 6/2017 (11:07 20/03/2017)


HNP - Thời gian quan, công tác đăng ký kê khai, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã được đẩy mạnh và đạt kết quả bước đầu tích cực.


Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn tồn tại hơn 9000 hồ sơ vẫn chưa được cấp. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp GCN theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP, thời gian tới, quận Hai Bà Trưng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh các phường, trực tiếp tại hộ dân, các họi nghị…về các văn bản pháp luật, chính sách, quy định của Nhà nước, Thành phố về công tác này; vận động nhân dân chủ động phối hợp với chính quyền các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để cấp GCN.

UBND quận sẽ chỉ đạo UBND các phường, các phòng chuyên môn tăng cường phối hợp, tập trung rà soát, phân loại, lập kế hoạch, giao chỉ tiêu giải quyết hồ sơ theo từng tuần; có phương án hỗ trợ nhân lực các phường còn nhiều hồ sơ tồn đọng để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền giao UBND quận tổng hợp, phân loại từng trường hợp vướng mắc chưa được TP và các sở, ngành tháo gỡ để báo cáo, đôn đốc việc tháo gỡ theo chỉ đạo của Thành phố. Đảm bảo tất cả các trường hợp cấp GCN lần đầu đủ điều kiện phải được cấp GCN xong trong tháng 6/2017.


Đàm Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật