Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Quy tắc ứng xử trong cán bộ, viên chức, người lao động (12:34 17/02/2017)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành công văn số 172/UBND-VHTT về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quận.


Để  xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận Tình - Thân thiện”, góp phần gìn giữ truyền thống và phát triển văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, ngành kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, trong giao tiếp với nhân dân khi thực thi công vụ, đưa việc thực hiện vào tiêu chí xếp loại thi đua hàng năm.

Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với các phòng, ngành liên quan, UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy tắc ứng xử bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với thực tế.

UBND các phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến Quy tắc ứng xử để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân biết cùng giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực thi công vụ;

Chỉ đạo các đoàn thể xã hội, các tổ dân phố, địa bàn dân cư trong phường có trách nhiệm tổ chức vận động, kiểm tra giám sát đoàn viên, hội viên chấp hành tốt Quy tắc ứng xử;

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình, gương mẫu thực hiện và nhắc nhở, phê bình công khai trong cơ quan. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.


Đàm Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật