Hoàng Mai: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (13:04 11/01/2017)


HNP - Sáng 11/1, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Toàn cảnh hội nghị


Hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Nghị quyết 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06-NQ/TW về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận 09-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.
 
Để cụ thể hóa, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Quận ủy Hoàng Mai đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/QU ngày 10/1/2017, Kế hoạch 44-KH/QU về tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy tổ chức học tập, quán triệt hoàn thành trước 25/1/2017. 
 
Cùng với đó, Quận ủy Hoàng Mai yêu cầu các cấp ủy xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn cơ sở nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Sau các hội nghị học tập, đại biểu tham dự phải viết thu hoạch, tập trung nêu rõ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhận thức về tình hình, nguyên nhân những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật