HNP - Sáng 25/5, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em, hoạt động Hè, ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em, trao quà cho trẻ em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/5, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 146-KH/QU về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013, của BCH Trung ương Đảng về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn quận.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 25/5, tại quận Hoàng Mai, Ban Tiếp công dân Thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/5, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về triển khai Kế hoạch số 94-KH/QU, ngày 19/4/2018, của Quận ủy Hai Bà Trưng về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 25/5, UBND huyện Thường Tín phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Tại lễ phát động, UBND huyện đã tặng 290 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 25/5, Quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012 - 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản. Nhiều đơn vị đã sáng tạo trong việc tổ chức quán triệt phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Xem chi tiết...

HNP - Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và dân huyện Thường Tín đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII đề ra.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/5, UBND huyện Phúc Thọ ban hành Kế hoạch số 511/KH-UBND về việc triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày vi chất dinh dưỡng” năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Là một trong những quận trung tâm của Thủ đô có tốc độ đô thị hoá mạnh, trong những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tăng trưởng ổn định và bền vững. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ; giáo dục và đào tạo phát triển theo hướng mở rộng quy mô giáo dục, đa dạng về loại hình, phương thức và nguồn lực. Đặc biệt, công tác CCHC nâng cao hiệu lực của chính quyền các cấp đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem