HNP - Ngày 19/3, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới của thành phố, do đồng chí Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội làm trưởng đoàn, đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” đến quý I/2018 tại huyện Mỹ Đức.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn quận năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngay sau dồn điền đổi thửa, để tạo điều kiện hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao đời sống nông dân, trong những năm vừa qua, huyện Phú Xuyên đã xây dựng thành công một số mô hình, dự án trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản bước đầu đã cho kết quả đáng ghi nhận.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Thông báo số 73/TB-UBND về việc tắt đèn hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về phòng, chống tai nạn thương tích - xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn quận năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/3, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND triển khai thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND triển khai công tác an toàn thực phẩm lĩnh vực y tế năm 2018 trên địa bàn quận.

Xem chi tiết...

HNP - Đó là mục tiêu trong đề cập trong Kế hoạch số 81/KH-UBND của UBND huyện Ba Vì vừa ban hành, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Hiện nay, khoảng 1.200 tấn củ cải trồng tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh đang gặp khó khăn khi tiêu thụ. Để giúp đỡ bà con nông dân tiêu thụ nông sản, các sở, ngành, UBND huyện Mê Linh đã kêu gọi và nhận được sự giúp đỡ của nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Muốn giải quyết triệt để vấn đề cần phải có những định hướng sản xuất mang tính lâu dài.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem