HNP - Sáng 25/6, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng trong tình hình hiện nay.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 25/6, HĐND quận Tây Hồ khóa V đã khai mạc kỳ họp thứ Năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; bàn và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 916/UBND-TCKH về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy (từ ngày 01/6/2018 - 30/6/2018) trên địa bàn quận.

Xem chi tiết...

HNP - Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy và Chương trình 03 Quận ủy Hai Bà Trưng về “Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với tăng cường quản lý đô thị và xây dựng nếp sống văn mình đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2016 - 2020”, bộ mặt đô thị quận đã có sự thay đổi tích cực, kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, môi trường sạch đẹp, văn minh.

Xem chi tiết...

HNP - Sau thời gian triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của huyện Mỹ Đức đã có nhiều thay đổi. Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Có được kết quả trước tiên là nhờ công tác chỉ đạo phát triển nông nghiệp, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND, kiểm tra liên ngành việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Việc làm, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Trong tháng 6, quận Hoàn Kiếm đã triển khai nhiều biện pháp để giải quyết việc làm, tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, UBND huyện Thanh Oai ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy.

Xem chi tiết...

HNP - Sau hơn 2 năm tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng - trật tự an toàn xã hội huyện Gia Lâm được thường xuyên và đạt hiệu quả khá toàn diện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem