HNP - Sáng 20/4, UBND huyện Quốc Oai tổ chức Lễ khai hội Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Đề án số 05-ĐA/QU của Quận ủy Hà Đông về “Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020” được ban hành đến nay bước đầu đã khẳng định được chủ trương đúng đắn, có hiệu quả rõ rệt làm chuyển biến hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Xem chi tiết...

HNP - Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Quận ủy Long Biên đã tập trung xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

Xem chi tiết...

HNP - Sau 2 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, nông nghiệp, nông thôn huyện Gia Lâm đã có những bước chuyển biến nhất định, đời sống của người dân đã có nhiều thay đổi tích cực.

Xem chi tiết...

HNP - Trong những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Ứng Hòa đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Toàn huyện có 12 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã đều đủ điều kiện, đã trình TP công nhận xã đạt chuẩn NTM. Các tiêu chí đều được đầu tư nâng cao cả về số lượng và chất lượng, việc phát triển sản xuất được tập trung và đã có nhiều mô hình mới đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, Quận ủy, HĐND, UBND quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2018 cho các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập quận, các phường và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương và LLVT quận.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 19/4, Quận ủy Long Biên tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân".

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 19/4, Quận ủy Hà Đông tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 4/7/2008, của Ban Bí thư (khóa IX) "Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới" và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín tổ chức hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII, triển khai định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường 3/2018 (sau tiêm phòng đại trà đợt 1/2018) và phun thuốc diệt ruồi, muỗi phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn quận.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem