HNP - Thực hiện Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Huyện ủy Ứng Hòa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTGHU về “Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)”.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 321/KH-UBND về việc rà soát, đề xuất xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PC&CC trên địa bàn Thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PC&CC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về tăng cường công tác tuyên truyền triển khai Dịch vụ công trực tuyến năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn quận.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 25/9, Huyện đoàn Phú Xuyên phối hợp với Công an huyện tổ chức chương trình “Ngày hội An toàn giao thông” năm 2017 cho các em học sinh trường THCS Nam Phong.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thường Tín vừa ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về việc triển khai xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện.

Xem chi tiết...

HNP - Trong 9 tháng đầu năm, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên ổn định. Quận đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó, tập trung nhiều vào công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức của người dân, người tham gia giao thông, góp phần duy trì các kết quả bền vững, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Công văn số 529/VHTT về việc đôn đốc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo và biển hiệu trên địa bàn quận.

Xem chi tiết...

HNP - Đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Phúc Thọ. Bằng việc lựa chọn những cây trồng, vật nuôi có lợi thế, địa phương này đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả cao.

Xem chi tiết...

HNP - Trong 15 năm qua, NHCSXH huyện Gia Lâm đã chủ động tham mưu tốt cho chính quyền các cấp triển khai vốn tín dụng chính sách đến với người dân được thông thoáng, có hiệu quả, đúng đối tượng, góp phần giảm hộ nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn. Qua đó, phát huy được vai trò thực hiện tín dụng chính sách, số hội viên tin tưởng tham gia vào tổ chức hội ngày càng nhiều. Tạo niềm tin của người dân với Đảng, với chính quyền và tổ chức xã hội.

Xem chi tiết...

HNP - Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 17/8/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, UBND huyện Thường Tín vừa có Công văn số 955/UBND-QLĐT để chỉ đạo vấn đề này.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem