HNP - Quận ủy Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 137-KH/QU về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/4, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND, triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5; 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết...

HNP - Huyện ủy Thường Tín vừa ban hành Kế hoạch số 144-KH/HU về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 - Đề án 3 Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - 5 năm qua, huyện Phú Xuyên luôn chú trọng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, động viên các nguồn lực để chăm lo đời sống gia đình chính sách, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xem chi tiết...

HNP - Nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường, Huyện ủy Ứng Hòa ban hành Công văn số 24-CV/BTGHU về đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn huyện.

Xem chi tiết...

HNP - Trong 5 năm qua, công tác thực hiện chính sách đối với người có công luôn được Đảng bộ và Chính quyền quận Hoàn Kiếm quan tâm chỉ đạo và thực sự đã trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trên địa bàn đã trở thành một việc làm thường xuyên, một nét đẹp văn hóa đậm nghĩa tình.

Xem chi tiết...

HNP - Quận ủy Long Biên vừa ban hành Công văn số 702-CV/QU về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Xem chi tiết...

HNP - Chương trình 06-CTr/QU về “Tiếp tục thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa” được Quận ủy Hà Đông ban hành năm 2016, đến nay, đã đi vào nề nếp. Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận về thực hiện việc cưới, việc tang đã theo đúng nếp sống văn hóa, văn minh.

Xem chi tiết...

HNP - Ngay từ đầu năm 2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản tiếp tục tăng trưởng so cùng kỳ; đặc biệt thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận, thu thuế do quận thực hiện đạt cao.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem