HNP - Sáng 24/5, UBND quận Long Biên họp đánh giá kết quả thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/5, UBND quận Thanh Xuân tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 24/5, UBND huyện Gia Lâm tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm học 2017-2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/5, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 57/BCĐ-QLTT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh trái cây, kinh doanh giết mổ gia cầm trái quy định.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/5, UBND quận Long Biên ban hành Công văn số 876/UBND-YT về kiểm tra, xử lý các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập hoạt động không phép trên địa bàn.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 24/5, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/5, UBND quận Đống Đa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn quận.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 24/5, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2017-2018.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 24/5, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” cho các đơn vị trên địa bàn.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 24/5, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem