HNP - Sáng 20/6, Đại biểu HĐND quận Long Biên tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VI - HĐND quận khoá III tại 8 đơn vị bầu cử trên toàn quận.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất khóa XXIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. 

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 20/6, Thường trực Quận ủy Long Biên làm việc với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận về kết quả thực hiện chủ đề "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp" 6 tháng đầu năm 2018 và tiến độ thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Quận.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 20/6, UBND quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tiếp nhận kinh phí hỗ trợ và trao trợ cấp cho các hộ nghèo năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 20/6, HĐND huyện Đan Phượng khai mạc kỳ họp thứ 16 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thảo luận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND huyện.

Xem chi tiết...

HNP - Quận ủy Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 105-KH/QU về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 20/6, đoàn công tác của Thành ủy do đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, Phó Trưởng Ban Dân vận làm trưởng đoàn đã làm việc với Quận ủy Nam Từ Liêm về kết quả thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Hướng dẫn số 305/HD-VH&TT về đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố Hà Nội năm 2018 trên địa bàn quận.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/6, UBND huyện Gia Lâm đã ban hành Kế hoạch số 317/KH-BCH về công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 19/6, UBND quận Long Biên họp đánh giá công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem