HNP - Sáng 25/5, Quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012 - 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản. Nhiều đơn vị đã sáng tạo trong việc tổ chức quán triệt phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Xem chi tiết...

HNP - Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và dân huyện Thường Tín đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII đề ra.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/5, UBND huyện Phúc Thọ ban hành Kế hoạch số 511/KH-UBND về việc triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày vi chất dinh dưỡng” năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Là một trong những quận trung tâm của Thủ đô có tốc độ đô thị hoá mạnh, trong những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tăng trưởng ổn định và bền vững. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ; giáo dục và đào tạo phát triển theo hướng mở rộng quy mô giáo dục, đa dạng về loại hình, phương thức và nguồn lực. Đặc biệt, công tác CCHC nâng cao hiệu lực của chính quyền các cấp đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, thực hiện các phong trào thi đua, các cấp hội nông dân huyện Thạch Thất đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào như: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Xem chi tiết...

HNP - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 05/11/2012, của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em của quận Tây Hồ đã đạt được những kết quả quan trọng. Các nhóm quyền cơ bản của trẻ em đã được thực hiện một cách có hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của trẻ được cải thiện rõ rệt.

Xem chi tiết...

HNP - Quận Hai Bà Trưng là địa bàn tập trung nhiều các bệnh viện của Trung ương, ngành, Thành phố với 64 cơ sở hành nghề y học cổ truyền, thu hút các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, lương y giỏi công tác tại các bệnh viện trên địa bàn quận tham gia hoạt động khám chữa bệnh. Trong 10 năm qua, quận Hai Bà Trưng đã làm tốt công tác phát triển ngành Đông y và Hội Đông y quận, vai trò của việc khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Xem chi tiết...

HNP - UBND huyện Mê Linh vừa ban hành Công văn số 2129/UBND-KT đề nghị sở, ngành liên quan hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, hoa.

Xem chi tiết...

HNP - UBND thị xã Sơn Tây vừa ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND, triển khai tuyên truyền Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị thuộc TP Hà Nội năm 2018.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem