HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về phát động sáng tác ca khúc về quận Long Biên chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Quận (06/11/2003 - 06/11/2018).

Xem chi tiết...

HNP - Quận ủy Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 92-KH/QU về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 28/KH-BCĐ về hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển điện lực quận năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND huyện Gia Lâm vừa ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND, triển khai kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình nhà cao tầng, nhà chung cư, nơi tập trung đông người trên địa bàn huyện.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 24/4, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch "Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Quận ủy và Đảng ủy phường năm 2018".

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Quận ủy Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 137-KH/QU về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 23/4, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND, triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5; 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết...

HNP - Huyện ủy Thường Tín vừa ban hành Kế hoạch số 144-KH/HU về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 - Đề án 3 Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem