HNP - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có Thông báo số 327/TB-SXD(TCCB) về việc tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp là Viên chức, Lãnh đạo từ Phó phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông báo số 227/TB-STTTT về tuyển dụng công chức năm 2017 diện không qua thi tuyển đối với trường hợp viên chức có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 5/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6176/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển đặc cách bác sỹ nội trú và thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2919/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem