HNP - Ngày 22/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2919/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Huyện Hoài Đức vừa ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập trên địa bàn huyện năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 6/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1549/QĐ-UBND, phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 2/3, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã ban hành thông báo số 183/TB-ĐHTĐHN về việc tuyển dụng 56 viên chức năm 2017.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem