Thông tin đường dây nóng và hòm thư góp ý các sở, ban, ngành, quận huyện và thị xã

Danh bạ số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email hòm thư góp ý

 

 

STT

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

 

Tên đơn vị

Số điện thoại văn thư

Số đường dây nóng

Địa chỉ Email

Ghi chú

 

Thành ủy Hà Nội

 

024.32818818

vanphongthanhuy@hanoi.gov.vn

TB 98-TB/VPTU ngày 31/8/2016

1

Sở Nội vụ

 

024.3933.5176

024.39335178

 Vanthu_sonoivu@hanoi.gov.vn

Hiện có trên website: http://sonoivu.hanoi.gov.vn

BC số 921/BC-SNV ngày 22/4/2016

2

Sở Ngoại vụ

024.38250471

024.38253870

   

3

Sở Tư pháp

024. 33546151

024.39346034

 kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn

CV số 714/STP-KSTTHC ngày 21/4/2016

4

Sở Văn hóa, Thể thao

024. 38255078

024.38255078 (trong giờ hành chính)

024.38269321 (ngoài giờ hành chính)

0913.586.527 – Chánh văn phòng Sở

 

CV số 1493/SVHTT-VP ngày 10/5/2016

5

 Sở Du lịch

024.37339898

 0941.336677

Hotline.hanoitourism@gmail.com

CV số 45/BC-SDL ngày 5/5/2016

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

024.39421429 (giờ hành chính), 024.39421420 (ngoài giờ hành chính)

024.39421429 

vanphongso@hanoiedu.vn, sogiaoduc@hanoiedu.vn

Đã có công văn, nhưng chỉ có số điện thoại không có địa chỉ hộp thư.

CV số 2040/SGD&ĐT-VP ngày 10/5/2016

7

Sở Lao động, Thương binh & xã hội

024. 38358868

 024.38344643

Tiepnhanykien_soldtbxh@hanoi.gov.vn

CV số 1064/BC-SLĐTBXH ngày 9/5/2016

8

Sở Y tế

024.39985765

024.39985765

Vanthu_soyt@hanoi.gov.vn

 

9

Sở Xây Dựng

024. 3976 1294

024.62860555 (Văn phòng Sở Xây dựng)

- 024.39785580 (Bộ phận tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra Sở Xây dựng)

- 024.39747352  hoặc 04.39783396 (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính)

soxd@hanoi.gov.com

tiepnhanykien_soxaydung@hanoi.gov.vn

Hiện có trên website: http://soxaydung.hanoi.gov.vn

CV số 3449/SXD-VP ngày 6/5/2016

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

024.37731566

024.37731560

vanthu_sotnmt@hanoi.gov.vn

Hiện có trên website: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn

Đã có công văn, nhưng chỉ có số điện thoại không có địa chỉ hộp thư. (CV số 3815/BC-STNMT ngày 9/5/2016)

11

Sở Quy hoạch Kiến trúc

 

024.37325198

 vanthu@qhkthn.gov.vn

vanthu_soqhkt@hanoi.gov.vn

CV 2026/QHKT-VP ngày 25/4/2016

12

Sở Giao thông Vận tải

024.33824404

024.85893082 ( Giờ hành chính)

0983613966 ( Ngoài giờ hành chính)

sogtvt@hanoi.gov.vn

Website:http://sogtvt.hanoi.gov.vn/

Hiện có trên website: https://sogtvt.hanoi.gov.vn/

CV số: 1759/SGTVT-VP ngày 9/5/2016

13

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

024. 33824186

 Giải quyết về TTHC: 024.39346034

Về Sở NNPTNT:

024.33824322

kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn

sonnptnt.hanoi.gov.vn

vanthu_sonnptnt@hanoi.gov.vn

CV số 1005/SNN-VP ngày 9/5/2016

14

Sở Tài chính

024.38 25 41 89

024.39365847

Vanthu_sotc@hanoi.gov.vn

Hiện có trên website:

http://sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal

CV số: 2473/STC-VP ngày 5/5/2016

15

Sở Kế hoạch và Đầu tư

024.38256637

Phản ánh, giải quyết kiến nghị trong giải quyết TTHC của Sở:

024.382.566.37 (máy lẻ: 1202, 1203, 1205, 1208)

Hỗ trợ doanh nghiệp:

024.628.208.58

024.37151050

duongdaynong_sokhđt@hanoi.gov.vn

tthtdnnv_sokhdt@hanoi.gov.vn

507/BC-KH&ĐT ngày 22/4/2016

16

Sở Công thương

024.22155527

Phó GĐ Trần Thị Phương Lan

024.62691256,

DĐ: 0968812266

Chánh Văn phòng: Trịnh Thị Hồng Loan

024.62691238

DĐ: 0903417658

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội:

024.33553716 (giờ hành chính)

024.33553984, 01682149961 (ngoài giờ)

vanthu_soct@hanoi.gov.vn

tranthiphuonglan_soct@hanoi.gov.vn

lanhuesct@gmail.com

homthugopyqltt@hanoi.gov.vn

112/BC-SCT ngày 25/4/2016

17

Sở Thông tin và Truyền thông

024. 35123536

Thắc mắc, khiếu nại: 0984656390

Tư vấn: 024.37367115

sotttt@ict-hanoi.gov.vn

Hiện có trên website:

http://sotttt.hanoi.gov.vn/

CV số: 661/BC-STTTT ngày 25/4/2016

18

Sở Khoa học và Công nghệ

024.33824207

     

19

Văn phòng UBND Thành phố

024.38253536

024.39360011

Tiepnhanykien_vpubtp@hanoi.gov.vn

Hiện có trên website:

http://www.vpubtp.hanoi.gov.vn

20

Văn phòng ĐĐBQH&HĐND Thành phố

024.38253536

024.38253536

024.38253536

024.38253536

dbndhanoi@hanoi.gov.vn

 

21

Thanh tra Thành phố

024.22104839

024.39425871

024.39425871

vanthu_tttp@hanoi.gov.vn

 

22

Ban Dân tộc

04.33824969

024. 3823112

 024.33824969

banbientap@cema.gov.vn

 

23

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất

024.33560788

024.33560426

Lãnh đạo: 0912394355

vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn

ykiendonggop_bqlkcncx@hanoi.gov.vn

CV số 617/BQL-VP ngày 16/5/2016

24

Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố

024.37196081

024.37196081

   

25

Cục Thuế TP Hà Nội

024. 38515469

Chính sách thuế: 024.37622243

024.35146452                             0967.569.569                             0964.569.569

duongdaynong.han@gdt.gov.vn

Hiện có trên website:

http://hanoi.gdt.gov.vn

Đã có Công văn tuy nhiên, chỉ báo cáo tình hình hoạt động của đường dây nóng, không có số và hòm thư kèm theo (25788/CT-KTNB ngày 28/4/2016)

26

Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội

 

026.92194800

Banbientap_cspccc@hanoi.gov.vn

389/CSPC&CCHN-P1 ngày 25/4/2016

27

Bảo hiểm xã hội

 

024.37236555

024.37221463

 

CV số 997/BHXH-KT ngày 16/5/2016

28

Bộ Tư Lệnh Thủ đô

 

Phòng Quân lực: 024.62512555

Phòng Chính sách: 0269.698030

 

CV số 882/BTL-TM ngày 27/4/2016

29

Đài phát thanh TH Hà Nội

     

Đã có Công văn tuy nhiên, chỉ báo cáo tình hình hoạt động của đường dây nóng, không có số và hòm thư kèm theo. (CV số 603/BC-PTTH ngày 10/5/2016)

30

Kho bạc Nhà nước

 

024.38266487

024.38266490

024.38266491

 

CV số 338//KBHN-TTKT ngày 27/4/2016

31

Quỹ phát triển đất Thành phố

 

024.37430366

 

CV số 164/BC-QPTĐ ngày 10/5/2016

32

BQL Hạ tầng Tả ngạn

 

024.37192519

Vanthu_bqldahttn@hanoi.gov.vn

CV số 223/BQLTN-HC ngày 9/5/2016

33

Tổng công ty Thương mại Hà Nội

 

024.38267984

0906123840 và 0906162007

Fax:024.39288407

doingoai@haprogroup.vn

CV số 792/TCT-VP ngày 9/5/2016

34

Viện KSND

 

 02438240658 (trong giờ hành chính)

024.39349091, máy lẻ 113 (ngoài giờ hành chính)

Vp_hanoi@vks.gov.vn

CV số 786/VKS-VP ngày 10/5/2016

 

CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

 

Tên đơn vị

Số điện thoại văn thư

Số đường dây nóng

Địa chỉ Email

Ghi chú

1

Quận Ba Đình

 

024.37625079

01237625079

 kstthc_badinh@hanoi.gov.vn

Web không truy cập được

2

Quận Cầu Giấy

024.38332680

0912.511.641

0903.298.663

vanthu_caugiay@hanoi.gov.vn

0912.511.641 (Phó Chủ tịch quận Trịnh Thị Dung)

0903.298.663 (Phó Chánh VP UBND quận)

CV 383/UBND-VP ngày 25/4/2016

3

Quận Đống Đa

 

02438513524 0913890900

02435135609

0903441983

vanphong_dongda@hanoi.gov.vn

Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận

Phó Chánh Văn phòng HĐND &UBND quận – Trưởng Bộ phân Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, Trưởng Ban tiếp công dân quận 

4

Quận Hai Bà Trưng

024.39780364

0913514779

0912011380

vanthu_haibatrung@hanoi.gov.vn

 

5

Quận Hoàn Kiếm

 

024.22003550

vanthu_hoankiem@hanoi.gov.vn

Web không truy cập được. Đã có Công văn tuy nhiên, chỉ báo cáo tình hình hoạt động của đường dây nóng, không có số và hòm thư kèm theo (433/UBND-NV ngày 27/4/2016).

6

Quận Tây Hồ

024.7533396

024.37533396

vanthu_tayho@hanoi.gov.vn

Có trên web của quân Tây hồ

7

Quận Hoàng Mai

024.36332594

024.36421815,

024.36421798

vanthu_hoangmai@hanoi.gov.vn

Có trên web của quận

8

Quận Thanh Xuân

024.38585646

024.38585652

vuongtienhai_thanhxuan@hanoi.gov.vn

Có trên web của quận (482/UBND-VP ngày 27/4/2016)

9

Quận Long Biên

024.38724033

024.36521699

ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

motcua_longbien@hanoi.gov.vn

(Trùng với Số trên Web của Quận). 72/BC-UBND ngày 26/4/2016.

10

Quân Hà Đông

024.33 825 587

024.33524521

024.33524433

024.33825587

vanthu_hadong@hanoi.gov.vn

Số trên Web của Quận. Đã có Công văn tuy nhiên, chỉ báo cáo tình hình hoạt động của đường dây nóng, không có số và hòm thư kèm theo (101/BC-UBND ngày 22/4/2016)

11

Quận Nam Từ Liêm

024.38372950

024.38372948

0902684156

024.37631025

0913512128

0989739088

024.37970217

024.37643263

0904063399

0922336666

vanthu_namtuliem@hanoi.gov.vn

htn_namtuliem@hanoi.gov.vn

Có trên web của quận

12

Quận Bắc Từ Liêm

024.32242100

024.32242112

vanthu_bactuliem@hanoi.gov.vn

td_bactuliem@hanoi.gov.vn

(Có trên web của quận). CV 155/BC-UBND ngày 9/5/2016.

13

Thị xã Sơn Tây

024.33832210

0243.3832254

0941316868

vanthu_sontay@hanoi.gov.vn

CV 462/ UBND-VP ngày 27/4/2016

14

Huyện Gia Lâm

 

024.38276904

vanthu_gialam@hanoi.gov.vn

Có trên web của quận. Có công văn tuy nhiên, chỉ báo cáo tình hình hoạt động của đường dây nóng, không có số và hòm thư kèm theo  (CV 88/BC-UBND ngày 29/4/2016)

15

Huyện Ba Vì

024.33863018

024.33863018

vanthu_bavi@hanoi.gov.vn

(Có trên web của quận). CV 147/BC-UBND ngày 10/5/2016

16

Huyện Thạch Thất

 

02433842242

024336812224

vanthu_thachthat@hanoi.gov.vn

Web không truy cập được. Có công văn tuy nhiên, chỉ báo cáo tình hình hoạt động của đường dây nóng, không có số và hòm thư kèm theo (94/BC-UBND ngày 25/4/2016)

17

Huyện Đan Phượng

024.33886384

024.33886384

vanthu_danphuong@hanoi.gov.vn

 

18

Huyện Phúc Thọ

024.33640063

024.33642116

vanthu_phuctho@hanoi.gov.vn

Có CV bản word không có số công văn và chỉ báo cáo tình hình hoạt động của đường dây nóng, không có số và hòm thư kèm theo

19

Huyện Mỹ Đức

024.33847233

024.33847235

vanthu_myduc@hanoi.gov.vn

CV 150/BC-UBND ngày 9/5/2016

20

Huyện Thường Tín

024.33853296

024.33853296

024.33852913

vanthu_thuongtin@hanoi.gov.vn

 

21

Huyện Đông Anh

 

04.38836272

vanthu_donganh@hanoi.gov.vn

Có trên web của quận

22

Huyện Sóc Sơn

024.35950192

0912011119

0986950517

024.38843530

vanthu_socson@hanoi.gov.vn

chanhvanphong_socson@hanoi.gov.vn

0912011119 (đ/c Chánh VP HĐND-UBND huyện)

0986950517 (đ/c Trưởng Bộ phận một cửa)

CV 128/BC-UBND ngày 13/5/2016

23

Huyện Mê Linh

024.38169210

024.35252888

vanthu_melinh@hanoi.gov.vn

tiepnhanykien_melinh@hanoi.gov.vn

 

24

Huyện Quốc Oai

024.33843159

024.33843116

vanthu_quocoai@hanoi.gov.vn

 

25

Huyện Ứng Hòa

024.33982072

024.33982072

0979784020

vanthu_unghoa@hanoi.gov.vn

tranduyenhai_unghoa@hanoi.gov.vn

310/UBND-VP ngày 6/5/2016

26

Huyện Phú Xuyên

024.33854258

024.33854258

0972961612

vanthu_phuxuyen@hanoi.gov.vn

 

27

Huyện Thanh Trì

024.38611093

0912385494

vanthu_thanhtri@hanoi.gov.vn

Có công văn tuy nhiên, chỉ báo cáo tình hình hoạt động của đường dây nóng, không có số và hòm thư kèm theo (481/UBND-VHTT ngày 26/4/2016)

28

Huyện Chương Mỹ

024.85891396

024.85829986

024.85829986

vanthu_chuongmy@hanoi.gov.vn

vanphong_chuongmy@hanoi.gov.vn

04.85829986 (đ/c Trần Ngọc Thông - Chánh VP HĐND-UBND huyện)

CV 567/UBND-VP ngày 10/5/2016

29

Huyện Hoài Đức

024.33861210

024.33505499

vanthu_hoaiduc@hanoi.gov.vn

 

30

Huyện Thanh Oai

024.33873065

024.33873065,

024.33872265

vanthu_thanhoai@hanoi.gov.vn

94/BC-UBND ngày 12/5/2016