Cms

Thông báo về việc kết thúc khảo sát, lấy ý kiến đối với hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội
 
Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo: Đã hết thời hạn lấy ý kiến trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội về hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Thành phố.
 
Sở Thông tin và Truyền thông xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã tham gia trả lời khảo sát và gửi góp ý qua thư điện tử.

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.