Quận Đống Đa triển khai kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính (14:48 14/04/2017)


HNP - Sáng 14/4, UBND Quận Đống Đa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ công chức, viên chức quận.


Toàn cảnh hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Theo đó, UBND quận Đống Đa yêu cầu Kế hoạch phải được tổ chức thực hiện đồng bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương trên toàn quận; gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của các ngành, các địa phương; tránh phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Ngoài ra, các hoạt động phải có chiều sâu, nội dung thiết thực, kết quả rõ nét, tác dụng tích cực, trực tiếp tới quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Các giải pháp được tổ chức thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, đồng thời, động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình quản lý hành chính. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch.
 
Hội nghị nhằm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín của bộ máy chính quyền. Đổi mới lề lối của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần phục vụ Nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong.

Quỳnh Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật