slogan
Ban hành khung tiêu chí đánh giá CB, CC, VC, lao động hợp đồng

HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3814-QĐ/TU về Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội.

Tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

HNP - Sáng 25/5, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam chủ trì buổi giám sát tại Sở Tư pháp TP về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động bổ trợ tư pháp và công tác giám định tư pháp trên địa bàn thành phố.

Chuẩn bị diễn ra Hội nghị "Hà Nội năm 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển"

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND, triển khai tổ chức Hội nghị "Hà Nội năm 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển".

Số: 118/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển".

Số: 2480/QĐ-UBND

Về việc thí điểm giao Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dânThành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Thời tiết hiện tại

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 318
  • Tổng lượng truy cập: 216.694.248