HNP - Năm 2017, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức và hành động phong phú, qua đó giúp sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quận thực sự vững mạnh.

Xem chi tiết...

HNP - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thanh Trì đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem chi tiết...

HNP - Trong thời gian qua, để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Thanh Oai đã đưa việc học và làm theo Bác tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xem chi tiết...

HNP - Những năm qua, Hội CCB huyện Mỹ Đức đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo CCB tham gia. Điều đáng nói là các phong trào thi đua đã được Hội gắn với thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, hành động của cán bộ, hội viên CCB, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem chi tiết...

HNP - Trong thời gian vừa qua, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" đã được Công an huyện Thường Tín tích cực hưởng ứng.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem