HNP - Ngày 26/4, Quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ quận; Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 26/4, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 29-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 23/4, Quận ủy Long Biên tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của ngưòi đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem chi tiết...

HNP - Qua hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 18-KH/TU về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP Hà Nội, việc học tập, làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, những vụ việc dân sinh bức xúc đã được tập trung giải quyết.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem