HNP - Sáng 7/2, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Năm 2017, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp Hội phụ nữ quận Long Biên. Từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào.

Xem chi tiết...

HNP - Năm 2017, việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được các cấp ủy Đảng quận Hai Bà Trưng thực hiện với nhiều cách làm đa dạng, phong phú và xây dựng nhiều mô hình thiết thực trong đời sống để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở lên gần gũi trong đời sống.

Xem chi tiết...

HNP - Năm 2017, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức và hành động phong phú, qua đó giúp sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quận thực sự vững mạnh.

Xem chi tiết...

HNP - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thanh Trì đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem