HNP - 5 năm qua (2013 - 2018), các phong trào thi đua yêu nước được Hội LHPN quận Ba Đình triển khai sâu rộng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo ra động lực để các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của quận. 

Xem chi tiết...

HNP - Hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp hội phụ nữ TP Hà Nội đã tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo gương Bác với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả trong việc giúp đỡ hội viên khó khăn vươn lên và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Xem chi tiết...

HNP - Trong những năm qua, với tinh thần đổi mới và sáng tạo, Hội LHPN Thường Tín đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng và liên tục trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa trong mọi tầng lớp phụ nữ, vừa có ý nghĩa chính trị to lớn, vừa mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực.

Xem chi tiết...

HNP - Trong 2 năm qua, việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy Đảng trên địa bàn Thủ đô triển khai nghiêm túc, với nhiều cách làm sáng tạo, từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013 - 2018; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tới dự. 

Xem chi tiết...

Bài viết Xem