HNP - Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản. Nhiều đơn vị đã sáng tạo trong việc tổ chức quán triệt phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Xem chi tiết...

HNP - Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận Ba Đình. Từ đó, đã tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ cương, hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã bước đầu được giải quyết, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Xem chi tiết...

HNP - Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Thanh Trì đã đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 18/5, Hội Cựu chiến binh Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tổ chức hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quốc phòng toàn dân và thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế hiện nay.

Xem chi tiết...

HNP - Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đẩy mạnh việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng 17/5, Huyện ủy Phúc Thọ tổ chức Chung kết cuộc thi “Kể về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem