Bắc Từ Liêm quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (05:41 26/05/2017)


HNP - Sáng 25/5, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố Hà Nội tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các hội đoàn thể thuộc quận. 


Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc, Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong đó, tập trung đi sâu phân tích những tư tưởng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua những câu chuyện về Bác và những ví dụ minh họa trong thực tiễn giúp học viên nắm rõ và nhận thức sâu sắc những nội dung trọng tâm của chuyên đề.
 
Bên cạnh đó, các đại biểu dự Hội nghị cũng được nghe quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của 02 Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua thực hiện các Bộ quy tắc này nhằm góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện”.  Đồng thời, định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội là những Quy tắc ứng xử chung quy định rõ những điều không nên làm. Qua đây, nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực đạo đức, điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng một Thành phố thanh lịch, văn minh.
 
Sau hội nghị, Quận ủy Bắc Từ Liêm đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trong quận, các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai việc học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên tại cơ sở; có kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và các bộ quy tắc ứng xử của Thành phố.

Thu Uyên


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật