Phú Xuyên triển khai chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (05:43 26/05/2017)


HNP - Huyện ủy Phú Xuyên vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.


Tại hội nghị, Phó Giáo sư, tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh tập trung giới thiệu những vấn đề lớn về Chỉ thị 05-CT/TW ở những điểm cốt yếu, trình bày một cách hệ thống những nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, đồng thời đi sâu phân tích mối quan hệ gắn bó, biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; nhấn mạnh những giá trị to lớn nổi bật của những di sản mà Bác Hồ để lại thông qua những câu chuyện, ví dụ cụ thể, sinh động về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác.

Để chuyên đề năm 2017 đi vào chiều sâu, Huyện ủy Phú Xuyên yêu cầu các đơn vị ngay sau Hội nghị cần chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng tại đơn vị; rà soát lại việc thực hiện kiểm điểm phê bình và tự phê bình của địa phương, đơn vị; khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đặc biệt, mỗi địa phương, đơn vị cần xác định rõ nội dung, lộ trình và cách làm đối với những nhiệm vụ đột phá; lựa chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết triệt để trong năm 2017, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc.

Để việc học tập và tổ chức làm theo Bác mang tính thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn vấn đề trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc vấn đề nổi cộm để tập trung giải quyết có hiệu quả; chú trọng vai trò “nêu gương” trong học tập và làm theo Bác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, ngành; thường xuyên chỉ đạo, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện.


Trường Giang


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật