Thường Tín học tập, quán triệt Chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (13:07 01/03/2017)


HNP - Ngày 28/2, Huyện ủy Thường Tín tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05/CT-TW, và chuyên đề “Những vấn đề cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai Chỉ thị thực hiện Năm kỷ cương hành chính.


Tại hội nghị các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tại hội nghị các đại biểu cũng đã được quán triệt Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 03/2/2017, của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Năm kỷ cương hành chính năm 2017.

Để thực hiện tốt Chuyên đề năm và Chỉ thị 01 của UBND Thành phố, Huyện ủy Thường Tín đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần tiếp tục nhận thức rõ mục đích, yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng vững chắc của đời sống xã hội.
 
Đồng thời, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, bộ TTHC để đề xuất bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện theo nguyên tắc: đúng pháp luật, đơn giản hóa, minh bạch, rút gọn đầu mối và rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp theo hướng dẫn, tạo sự chủ động cho cấp xã. Đối với cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng các quy trình, quy chế làm việc, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ trật tự và thứ bậc hành chính, đúng thẩm quyền; thực hiện đúng, đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật