HNP - Theo lộ trình chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định của Bộ Thông tin và Truyền thông, bắt đầu từ 00 giờ 00 phút, ngày 17/6/2017, TP Hà Nội thực hiện chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định từ (04) sang (024).

Xem chi tiết...

HNP - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 707/STTTT-BCVT về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi mã vùng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/2, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có Văn bản 190/STTTT-BCVT đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định từ (4) thành (24). Đây là hoạt động nhằm đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của thị trường, công nghệ và dịch vụ.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem