HNP - Bằng tình yêu và sự gắn bó sâu sắc với mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, GS.NGND Phan Huy Lê cùng đội ngũ đông đảo các nhà khoa học đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn công trình “Lịch sử Thăng Long - Hà Nội”, nhằm tái hiện một bức tranh toàn diện và sinh động về lịch sử hào hùng nhưng cũng không ít thăng trầm của Thăng Long - Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Vẻ đẹp của hồ Tây hàng ngàn năm nay đã đi vào truyền thuyết, thi ca, lịch sử, quyến rũ không biết bao nhiêu tao nhân mặc khách mỗi khi đến Hà Nội. Hồ nằm ở vị trí phía Tây Bắc trung tâm Hà Nội, có diện tích rộng hơn 500 ha với hệ sinh quyển, động thực vật rất phong phú.

Xem chi tiết...

HNP - Việt Nam là một nước nông nghiệp. Thành phần cư dân cơ bản là nông dân các làng xã, cho đến trước cách mạng tháng Tám năm 1945, vẫn còn chiếm tới hơn 90%. Đô thị chỉ là những hòn đảo nổi lên giữa một biển cả nông thôn. Ngay cả Thăng Long - Hà Nội là một đô thị lớn nhất nước, cũng không tránh khỏi những làn sóng xâm thực của nông thôn tràn vào trong mọi mặt đời sống. Trong lịch sử, sự hòa đồng giữa nông thôn và thành thị đã là một nét đặc trưng nổi bật của Thăng Long - Hà Nội truyền thống.

Xem chi tiết...

HNP - Đó là tấm bản đồ đầu tiên của Hà Nội được vẽ theo kích thước mét và ki lô mét. Đặc biệt, tấm bản đồ này do chính người Việt vẽ năm 1873, thời điểm trước khi đất nước rơi vào chế độ bảo hộ của chính quyền Pháp.  

Xem chi tiết...

Thời đại Hồ Chí Minh (10:50 06/01/2010)
HNP - Thăng Long- Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh-thời đại rực rỡ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 

Xem chi tiết...

HNP - Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công... Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội chủ động, nhạy bén khởi nghĩa giành chính quyền , trở thành Thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Xem chi tiết...

HNP - Sau khi chiếm được Bắc Thành từ tay triều Tây Sơn, Gia Long không định đô ở đây mà chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô của cả nước

Xem chi tiết...

HNP - Thời Tây Sơn (1788-1802)- Đại phá 29 vạn quân Thanh, Thăng Long–Hà Nội  phát triển sầm uất, tỏa sáng nền văn hiến Đại Việt .

Xem chi tiết...

Thời Lê (1428 - 1788) (10:46 06/01/2010)
HNP - Thời Lê  (1428-1788), chiến thắng giặc Minh, phát triển nền văn hiến Đại Việt

Xem chi tiết...

Bài viết Xem