Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường (05:39 11/01/2017)


HNP - Ngày 10/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.


Theo đó, UBND TP yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường Thủ đô, trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường. Xây dựng mô hình thanh niên xung kích tình nguyện trong công tác bảo vệ môi trường và đào tạo, hướng dẫn các tình nguyện viên trở thành các tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường. Hàng năm, tiến hành công bố rộng rãi các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tổ chức khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích tốt trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô.

Thứ hai, hoàn thiện chính sách, pháp luật về môi trường, trong đó, rà soát, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Thủ đô, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và các đô thị đông dân cư, khu vực có hệ sinh thái nhạy cảm cần được bảo vệ. Đồng thời, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường theo hướng ngăn chặn các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

Thứ ba, nâng cao trách nhiệm, năng lực thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kiểm tra, đôn đốc chủ dự án, nhà đầu tư tuân thủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án. Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư để có điều chỉnh kịp thời.

Thứ tư, tăng cường điều tra, kiểm kê nguồn thải, kiểm soát các hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất,  hoạt động vận chuyển và xử lý chất thải; Trang bị và cập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ các ngành, các cấp có liên quan trong công tác thanh, kiểm tra; Bổ sung biên chế cho lực lượng cán bộ, công chức thanh, kiểm tra để đảm bảo việc thực thi các nhiệm vụ được giao; Xây dựng quy chế phối hợp trong công tác thanh, kiểm tra giữa các Sở, ban, ngành TP với UBND các quận, huyện, thị xã nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh kiểm tra.

UBND TP cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch xử lý, di dời triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, chuyển vào các khu công nghiệp. Không để phát sinh thêm cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn TP. Ngoài ra, tiến hành tổng điều tra, đánh giá, phân loại các nguồn thải trên địa bàn TP, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa phương, quốc gia về nguồn thải.


Hoàng Mai


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật