Tháo gỡ khó khăn trong triển khai lắp đặt nhà vệ sinh công cộng (05:55 11/01/2017)


HNP - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng vừa ký văn bản số 76/UBND-ĐT về việc hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc trong triển khai lắp đặt nhà vệ sinh công cộng của Công ty cổ phần Thương mại và truyền thông Vinasing.


Theo đó, UBND TP yêu cầu các Sở: Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các quận: Đống Đa, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại  Thông báo số 430/TB-UBND ngày 10/11/2016  và văn bản số 7131/UBND-ĐT ngày 15/12/2016, khẩn trương hướng dẫn, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Công ty Vinasing triển khai thực hiện việc lắp đặt các nhà vệ sinh công cộng và sớm hoàn thiện hồ sơ đề xuất.
 
Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội khẩn trương xem xét giải quyết, hỗ trợ Công ty Vinasing lắp đặt điện, nước phục vụ hoạt động của các nhà vệ sinh công cộng; nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo đề xuất UBND TP chỉ đạo giải quyết.
 
UBND TP giao Giám đốc Sở Xây dựng là đầu mối chủ trì xem xét, chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết các vướng mắc theo đề nghị của Công ty Vinasing, tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, không phối hợp, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện của Công ty Vinasing.

Hà Quốc


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật