Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (21:26 11/01/2017)


HNP - Ngày 11/1, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 224/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.


Theo đó, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội gồm 14 thành viên, do đồng chí Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố, làm Trưởng ban.
Ban Chỉ đạo thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4, Điều 49 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/201, của Chính phủ và Điều 13 Thông tư so 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính. Ban Chỉ đạo tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội. 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/01/2017. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố; Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội có trách nhiệm thực hiện theo quy định.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật