Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, thành phố Hà Nội đến năm 2020 (05:42 11/01/2017)


HNP - Ngày 6/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, thành phố Hà Nội đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.


Kế hoạch nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho cán bộ, công chức xã; Tổ chức các lớp bồi dưỡng theo từng năm phù hợp với đặc điểm địa bàn, tính chất công việc chuyên môn của cán bộ và từng chức danh công chức chuyên môn của xã đám bảo nguyên tắc “vừa làm, vừa học” không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhân dân.

Về đối tượng, cán bộ cấp xã và  công chức cấp xã, trong đó, cán bộ cấp xã gồm: cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Chủ tịch Hội LHPN; Chủ tịch Hội Nông dân; Chủ tịch Hội CCB; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã.

Công chức cấp xã gồm: 07 chức danh chuyên môn: Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng quân sự; Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường; Tài chính - Kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

UBND TP yêu cầu trên cơ sở nội dung, chương trình tài liệu của các bộ, ngành TƯ, TP lựa chọn các chương trình, nội dung phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực trạng đội ngũ cán bộ công chức và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã đảm bảo không trùng lắp với các chương trình đào tạo bồi dưỡng khác.

Việc đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức “vừa học, vừa làm”, tập trung theo đợt, mỗi tuần học 3 ngày. Phương pháp đào tạo bồi dưỡng theo hướng phát huy tính tự giác chủ động tư duy sáng tạo của học viên, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên; Đồng thời, tổ chức trao đổi, phổ biến kinh nghiệm thông qua các chuyên đề thực tiễn do các báo cáo viên, giảng viên thỉnh giảng tại các sở, ngành chuyên môn trực tiếp giảng dạy.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật