Triển khai thí điểm lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn 10 phường, xã (11:11 20/03/2017)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 61/TB-VP truyền đạt Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý đánh giá triển khai thí điểm lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn 10 phường, xã thuộc 05 quận, huyện thuộc Thành phố.


Theo đó, thống nhất phương pháp lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe đối với 04 nhóm đối tượng bao gồm: Triển khai khám và lập hồ sơ tại Trạm Y tế phường, xã, thị trấn đối với Trẻ em dưới 06 tuổi; Người cao tuổi, hưu trí nghỉ tại địa phương; Người dân lao động tự do và đối tượng khác; Người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị không tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Triển khai khám và lập hồ sơ tại Trường học đối với học sinh Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông.

Đề nghị cung cấp kết quả khám để cập nhật lập hồ sơ, quản lý sức khỏe: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp. Yêu cầu cung cấp kết quả để cập nhật hoặc tổ chức lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

Sở Y tế hướng dẫn thống nhất nội dung khám theo Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 của Bộ Y tế về ban hành Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Có văn bản hướng dẫn cụ thể, thống nhất việc khám bổ sung đối với đơn vị thí điểm, các cơ quan, đơn vị, trường học, ... và khám đủ nội dung theo quy định đối với các quận, huyện, thị xã, đơn vị chưa triển khai khám sức khỏe trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở đó hoàn thiện phần mềm, cơ sở dữ liệu hồ sơ quản lý sức khỏe người dân. Đồng thời, phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy dự thảo văn bản chỉ đạo, báo cáo Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị vào cuộc. Đồng thời, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chuẩn bị nội dung, báo cáo Thành ủỵ, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai toàn diện trên địa bàn Thành phố trước ngày 01/4/2017.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch chi tiết thực hiện lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về tiến độ triển khai trên địa bàn.


Hà Vy


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật