Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công (05:50 20/03/2017)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.


Theo đó, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, cụ thể: Tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; quản lý, sử dụng xe ô tô; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập; mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung; khai thác nguồn lực từ tài sản công; giao đất, cho thuê đất, quản lý quỹ nhà chuyên dùng và quản lý khai thác tài nguyên; hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công…

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ thị này. Trong đó tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm; có văn bản gửi Sở Tài chính trước ngày 1/3 hằng năm để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Đề nghị HĐND thành phố, các ban của HĐND thành phố, HĐND các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng và nhân dân tích cực tham gia giám sát cộng đồng đối với tài sản công.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hànộimới, Báo Kinh tế Đô thị tăng cường thông tin truyền thông, cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt trong bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản công; tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán những hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Định kỳ hằng năm (cùng với báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của năm), Sở Tài chính tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 31/CT- TTg ngày 2/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản này, trình UBND thành phố gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/3 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật