Ban Đô thị HĐND TP ký kết quy chế phối hợp công tác với 4 Sở của TP (05:12 17/02/2017)


HNP - Chiều 16/2, Ban Đô thị, HĐND TP đã phối hợp với 4 Sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2016-2021. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tham dự lễ ký kết.  


Lãnh đạo Ban đô thị và 4 Sở của TP ký kết nội dung phối hợp công tác


Nội dung Quy chế phối hợp công tác giữa Ban đô thị HĐND TP và 4 Sở bao gồm việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác hàng năm và 5 năm; phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra các báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô hàng năm và 5 năm; trong thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát qua giám sát của Ban Đô thị HĐND TP; xây dựng các cơ chế, chính sách có liên quan thuộc lĩnh vực môi trường theo quy định. Cùng với đó là phối hợp thực hiện việc trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND TP, kết luận của chủ tọa tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp của HĐND TP liên quan đến lĩnh vực môi trường. Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về kế hoạch công tác năm của hai cơ quan; hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra; các báo cáo quý, 6 tháng, năm của ngành, báo cáo tổng kết công tác của hai cơ quan; các nội dung khác (nếu cần thiết)...
 
Về trách nhiệm của Ban Đô thị HĐND TP được quy định trong Quy chế, đối với hoạt động giám sát, khảo sát cần thông báo kịp thời nội dung kế hoạch giám sát, khảo sát, các kết luận, kiến nghị giám sát, khảo sát của Ban Đô thị và thông báo các kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND TP do Ban Đô thị chủ trì tham mưu đến 4 Sở nêu trên để chuẩn bị, phối hợp và tổ chức thực hiện. Ban Đô thị cũng chủ trì phối hợp với các Sở tổ chức các buổi làm việc, giám sát, khảo sát nội dung thuộc lĩnh vực quản lý; kịp thời cung cấp thông tin và đề nghị Sở tham gia ý kiến, làm rõ các nội dung có liên quan đến kết luận, kiến nghị giám sát, khảo sát trước khi quyết định chính thức; tổ chức tái giám sát việc thực hiện kết luận và kiến nghị của Ban Đô thị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát.
 
Đối với các Sở tham gia ký kết quy chế yêu cầu phải có trách nhiệm báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề có liên quan đến hoạt động giám sát, khảo sát do Ban Đô thị yêu cầu; kịp thời kiến nghị, giải trình các nội dung còn chưa thống nhất với báo cáo giám sát, khảo sát của Ban Đô thị, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của Ban Đô thị; cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thành phần các cuộc giám sát, khảo sát do Ban Đô thị mời… Đặc biệt, cần tổ chức và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Ban Đô thị; kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm theo kết luận, kiến nghị giám sát, khảo sát của Ban Đô thị.
 
Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao sự phối hợp giữa Ban Đô thị và 4 Sở: Quy hoạch-Kiến trúc; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông Vận tải đã chủ động nghiên cứu, thống nhất tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp này. Đồng chí cho biết: Thường trực HĐND TP thống nhất việc tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Đô thị và các Sở là rất cần thiết, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; đồng thời, phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra các báo cáo, kế hoạch của Thành phố; xây dựng các cơ chế, chính sách có liên quan đến lĩnh vực Đô thị.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại lễ ký kết

Để hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của Ban Đô thị cũng như các Sở thuộc Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ban Đô thị và các Sở cần bám sát các chỉ đạo của Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND TP trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực, ngành được giao theo dõi, phụ trách. Phối hợp tốt trong các hoạt động khảo sát, thẩm tra các báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Một trong những mục tiêu quan trọng là các Nghị quyết của HĐND TP phải đảm bảo các quy định của pháp luật và đi vào thực tiễn hoạt động, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh. 
 
Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị cũng cần phối hợp thực hiện việc trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND TP, kết luận của chủ tọa tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp của HĐND TP và thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, các Ban HĐND TP đảm bảo được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy định. Ngoài việc đánh giá tổng kết hàng năm, cần giao ban định kỳ, có thể sau mỗi kỳ họp để đánh giá kịp thời những hạn chế (nếu có), có khắc phục để không ngừng nâng cao công tác phối hợp.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật