HĐND TP phải đi đầu trong việc thực hiện quy tắc ứng xử (16:07 09/02/2017)


HNP - Sáng 9/2, Cơ quan Văn phòng HĐND TP đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND TP về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì hội nghị.


Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã quán triệt đến tất cả CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố về quy tắc ứng xử ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố; Kế hoạch số 09/KH-HĐND của HĐND TP về việc thực hiện quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị cùng với thực hiện tốt quy tắc ứng xử, CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan cần thực hiện nghiêm các quy định của Luật Công chức, Viên chức để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi công vụ của CB, CC,VC, người lao động cơ quan.
 
Phấn đấu xây dựng đội ngũ CB, CC, VC, người lao động cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành pháp luật, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu công tác tại cơ quan đại diện dân cử thực hiện quyền lực nhà nước ở Thành phố, đảm bảo phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện”.
 
Đại diện các phòng, ban trong HĐND TP ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, Thường trực HĐND Thành phố sẽ xem xét và chỉ đạo Hội đồng thi đua cơ quan HĐND Thành phố bình bầu thi đua khen thưởng, kỷ luật định kỳ 6 tháng và năm; xử lý kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền. Giao Văn phòng HĐND Thành phố là cơ quan Thường trực để đánh giá, bình bầu thi đua thực hiện Quy tắc ứng xử 3 tháng 1 lần. Phân công 01 đồng chí Phó Văn phòng HĐND Thành phố làm tổ trưởng tổ giúp việc cơ quan Thường trực để đánh giá, bình bầu thi đua.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, năm 2016, đội ngũ CB, CC, VC, người lao động Thủ đô đã hăng hái nhiệt tình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Bên cạnh đó, với việc thực hiện nghiêm túc năm kỷ cương hành chính, đội ngũ cán bộ, CCVC Thủ đô đã xây dựng được hình ảnh đẹp, thân thiện trong mắt nhân dân. Bên cạnh những kết quả đó, theo Chủ tịch HĐND TP cũng vẫn còn một số CB, CC, VC chưa tốt, chưa gương mẫu, không thực hiện đúng kỷ cương nên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh người CCVC trong mắt nhân dân. 
 
Chủ tịch HĐND TP cho biết, năm 2017, Thành phố tiếp tục lựa chọn là năm kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử. Vì vậy, đồng chí đề nghị 167.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô cần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo hướng kỷ cương, trách nhiệm, thân thiện; phát huy truyền thống, nét đẹp thanh lịch, văn minh của người Hà Nội; thực hiện đúng quy tắc ứng xử với nhân dân tại cơ quan và nơi cư trú, xây dựng hình ảnh người cán bộ thân thiện, trách nhiệm đối với nhân dân.
 
Đối với các cán bộ, CCVC, người lao động trong HĐND TP, Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu cần phải đi đầu, làm gương, thực hiện nghiêm túc, gương mẫu, chủ động, hiệu quả trong việc thực hiện kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng cao nhất để xứng đáng với cương vị là cơ quan dân cử.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật