Nhiều kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng môi trường làng nghề (10:48 09/02/2017)


HNP - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả đợt khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo môi trường tại các làng nghề truyền thống.


Kết quả cho thấy, thành phố Hà Nội hiện có 47 nghề, chiếm 90% số nghề truyền thống của cả nước, các nghề được phân bố khắp các quận, huyện, thị xã của thành phố. Tổng số làng nghề và làng có nghề là 1.350 làng, trong đó có gần 300 làng nghề được công nhận. Hầu hết các làng nghề được công nhận đều đáp ứng tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường hoặc đã có các đề án, dự án nghiên cứu đánh giá tác động môi trường và có biện pháp xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy, hầu hết các làng nghề đều bị ô nhiễm ở phạm vi khá rộng và nghiêm trọng với nhiều dạng khác nhau: ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm chất thải rắn, nước thải, không khí... Khối lượng chất thải trung bình một ngày ra môi trường tương đối lớn (như chất thải rắn (40 tấn/ngày); nước thải phát sinh khoảng 600m3/ngày; khí thải chiếm tỷ lệ ít, chủ yếu từ môt số làng nghề sản xuất đồ gỗ phát sinh trong quá trình phun sơn PU cho sản phẩm...).

Trước thực trạng đó, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đề nghị Quốc hội nghiên cứu bổ sung Luật Bảo vệ môi trường về chế định quy định chi tiết về bảo vệ môi trường làng nghề truyền thống nhằm bảo tồn một số ngành nghề sản xuất của dân tộc, đồng thời, quy định bắt buộc di dời một số ngành nghề gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư.

Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sớm ban hành quy định riêng về bảo vệ môi trường làng nghề đáp ứng nhu cầu vừa phát triển kinh tế nông thôn, vừa bảo vệ môi trường bền vững; Rà soát, ban hành bổ sung các quy định thống nhất về chính sách cho làng nghề truyền thống; giao một cơ quan làm đầu mối quản lý làng nghề để việc thực hiện thông suốt tránh việc quản lý chồng chéo giữa các cơ quan, các ngành; ban hành cơ chế tài chính đặc thù trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, dự án trọng điểm; đầu tư các công trình xử lý môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Đối với UBND thành phố Hà Nội, đề nghị tập trung chỉ đạo các Sở, UBND quận, huyện, thị xã triển khai có hiệu quả Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 31/12/2015 về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. Kiểm tra, thanh tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là một số vụ điển hình, nghiêm trọng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phê duyệt “Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch triển khai “Hỗ trợ kinh phí xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”. Từng bước nghiên cứu, quy hoạch chuyển đổi một số nghề và định hướng phát triển kinh tế tại một số làng nghề gây ô nhiễm; quan tâm, có lộ trình di chuyển việc sản xuất ra khỏi khu dân cư...


Hà Quốc


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật