Ban Văn hóa - Xã hội dự kiến tổ chức 6 đoàn khảo sát, giám sát trong năm 2017 (14:43 06/01/2017)


HNP - Theo kế hoạch công tác của Ban Văn hóa Xã hội - HĐND TP, năm 2017, Ban sẽ thực hiện 6 đoàn khảo sát, giám sát tập trung vào các lĩnh vực dân sinh bức xúc. Ngoài ra, sẽ có các cuộc khảo sát những nội dung đột xuất, cấp thiết phục vụ kỳ họp HĐND TP.


Cụ thể, Ban Văn hóa xã hội sẽ thực hiện Khảo sát các lĩnh vực sau: Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017; công tác tổ chức lễ hội xuân Đinh Dậu 2017; chương trình hỗ trợ nước sạch trên địa bàn Thành phố; chính sách xã hội hóa y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao. Cùng với đó, sẽ giám sát 3 lĩnh vực: Giám sát việc thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng theo quy hoạch các công trình hạ tầng xã hội (xây dựng trường học, nhà văn hóa, các công trình công cộng, vườn hoa, sân chơi, sân golf...) trong các khu đô thị mới, khu tái định cư trên địa bàn Thành phố; Giám sát tình hình tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố; Giám sát tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Cùng với đó, Ban sẽ tham mưu Thường trực HĐND Thành phố giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố về Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Bên cạnh hoạt động giám sát, khảo sát, Ban Văn hóa xã hội sẽ phối hợp với Văn phòng HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố xây dựng chương trình kỳ họp, chuẩn bị các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND trình HĐND theo quy định. Tham gia phối hợp chuẩn bị các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết chung và những nghị quyết chuyên đề thuộc lĩnh vực của Ban để trình tại các kỳ họp và phối hợp hoàn thiện các nghị quyết để ban hành sau kỳ họp. Tham gia các đoàn khảo sát, giám sát của Đoàn ĐBQH Hà Nội, các ủy ban của Quốc hội, các Ban của HĐND Thành phố chủ trì theo lĩnh vực liên quan. Tham mưu Thường trực HĐND về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định cùa Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp mà UBND trình hoặc xin ý kiến...

Minh Nguyệt


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật