Văn phòng HĐND TP: Đẩy mạnh các phong trào thi đua (12:58 06/01/2017)


HNP - Văn phòng HĐND TP vừa ban hành kế hoạch công tác thi đua năm 2017, nhằm động viên CBCC trong cơ quan năng động, sảng tạo hăng hái thi đua triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.


Về nội dung, thực hiện thi đua trong học tập nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phấn đấu 100% CBCC đoàn viên công đoàn tích cực nghiêm túc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao bản lĩnh, nhận thức chính trị và nghiệp vụ chuyên môn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Trong thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, phấn đấu 100% CBCC thi đua tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ bản thân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo chương trình công tác. CBCC cơ quan Văn phòng chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND Thành phố đảm bảo chất lượng, theo phương châm hành động “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân” góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố năm 2017, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, đoàn viên Công đoàn, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển KTXH của Thủ đô 5 năm (2016-2020).
 
Đặc biệt, Văn phòng HĐND tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XI) và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến” “Tự chuyển hóa”; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của từng cán bộ, từng đơn vị. Tập trung phấn đấu 100% CBCC, đoàn viên Công đoàn duy trì và phát triển phong trào “Người tốt, việc tốt”, bằng những việc làm và hành động cụ thể. Mỗi người có một việc làm thiết thực cụ thể theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tuyên truyền vận động, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc của CBCC và đoàn viên công đoàn. Thực hiện có hiệu quả công khai, dân chủ trong việc bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đảm bảo đúng quy định.
 
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, phấn đấu 100% cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối, chính của Đảng và Nhà nước, các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan; tích cực đổi mới lề lối làm việc, ứng dụng CNTT theo yêu cầu, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, xây dựng cơ quan văn hóa và tuyệt đối an toàn.

Minh Nguyệt


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật