Kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố (07:11 01/01/2017)


HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo số 32/TB-HĐND về kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố.


Tại kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XV, Thường trực HĐND Thành phố đã gửi tới UBND Thành phố 40 câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND Thành phố; UBND Thành phố đã có báo cáo trả lời bằng văn bản, gửi các đại biểu theo quy định. Trên cơ sở đó, HĐND Thành phố chọn 02 nhóm vấn đề về quản lý đô thị và về an toàn thực phẩm để trực tiếp chất vấn tại kỳ họp.


Phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã thể hiện sự nghiêm túc, công khai, dân chủ, thẳng thắn, cộng đồng, trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật. Tại phiên chất vấn này đã có 31 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, tái chất vấn. Đã có 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 06 đồng chí ủy viên UBND Thành phố - Giám đốc Sở trả lời chất vấn; đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã có báo cáo trả lời, giải đáp các vấn đề, ý kiến trả lời chưa được làm rõ và thông tin thêm những nội dung quan trọng mà dư luận, cử tri, nhân dân quan tâm.


HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố, các sở, ngành tiếp tục quan tâm một số vấn đề sau: Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các nội dung được đại biểu tái chất vấn về kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ hai HĐND Thành phố khóa XV. Đề nghị UBND Thành phố, các sở, ngành tiếp tục rà soát, bổ sung các giải pháp, tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả, đặc biệt là những nội dung chuyển biến còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô.


Riêng nội dung về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), trong nhiều kỳ họp đã được HĐND giám sát thông qua chất vấn trực tiếp cũng như thực hiện các đợt giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND Thành phố. Sở Cảnh sát PCCC có cố gắng thực hiện nhưng chuyển biến chưa tích cực, tình hình cháy nổ vẫn xảy ra nhiều, nguy cơ tiềm ẩn cao. HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tập trung chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ để thực hiện các nội dung đã chất vấn.

HĐND TP cũng yêu cầu tập trung gỉải quyết có hiệu quả các nội dung đã được các đại biểu chất vấn, tái chất vấn tại kỳ họp này, bao gồm những nội dung đã được trả lời trực tiếp tại hội trường và những nội dung trả lời bằng văn bản. Trong đó, tập trung vào hai nhóm vấn đề:  công tác quản lý đô thị, an toàn thực phẩm.


Về kiến nghị của cử tri, chỉ đạo giải quyết kịp thời 208 kiến nghị của cử tri Thủ đô tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, theo hướng phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ thời gian thực hiện; có báo cáo kết quả giải quyết gửi đến Thường trực HĐND, đại biểu HĐND Thành phố, trước ngày 30/4/2017, để thông báo tới cử tri và báo cáo tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017 của HĐND Thành phố.


Đối với những nội dung chưa trả lời trực tiếp tại Hội trường, đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố, thủ trưởng các sở ngành có báo cáo trả lời băng văn bản gửi đến Thường trực HĐND, đại biểu HĐND Thành phố chất vấn theo quy định tại Điều 60, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục giám sát việc thực hiện các nội dung đã chất vấn, tái chất vấn và những cam kết của UBND Thành phố, lãnh đạo các sở, ngành tại kỳ họp.


Minh Nguyệt


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật