HNP - HĐND TP vừa có Báo cáo số 153/BC-HĐND về kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND Thành phố khóa XV, diễn ra từ ngày 4/12 đến ngày 6/12/2017.

Xem chi tiết...

HNP - Từ ngày 12/12, các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND TP khóa tại các đơn vị bầu cử.

Xem chi tiết...

HNP - Vào tháng 9/2017, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên họp nghe giải trình về việc thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và quản lý hồ nước khu vực nội thành Hà Nội. HĐND TP đã có thông báo kết luận, đề nghị UBND TP thực hiện các nội dung sau giải trình, đến nay, nhiều vấn đề cơ bản đã được giải quyết có hiệu quả.

Xem chi tiết...

HNP - Xác định công tác phối hợp trong hoạt động là tiền đề tạo nên hiệu quả, từ năm 2016, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP đã ký kết quy chế phối hợp với các sở trong khối văn hóa xã hội. Đến nay, sau hơn 1 năm thực hiện, việc phối hợp đã giúp hoạt động của các cơ quan được thông suốt hơn.

Xem chi tiết...

HNP - Chuẩn bị kỹ lưỡng các tài liệu, điều hành kỳ họp khoa học, bám sát các vấn đề dân sinh bức xúc để chất vấn…là những nét mới căn bản kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XV vừa diễn ra từ ngày 4-6/12.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 5/12, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố và nghị quyết về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và quy định về thưởng vượt thu cho ngân sách cấp dưới.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 5/12, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP, Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải đã trình nội dung mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 5/12, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP khóa XV, với 97/97 đại biểu tán thành, đại biểu HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020”.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 5/12, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP khóa XV, với 94/97 đại biểu tán thành (đạt tỷ lệ 91,26%), đại biểu HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về Ban hành quy định giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone và chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 5/12, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP khóa XV, với 97/97 đại biểu tán thành, đại biểu HĐND TP đã thông qua nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem