HNP - Sáng 23/8, tiếp tục đợt giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động thu gom và xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội đã làm việc với huyện Thanh Trì.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 23/8, đoàn giám sát của HĐND TP đã làm việc với UBND quận Hoàn Kiếm về công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 22/8, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội đã làm việc tại huyện Mê Linh về công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/8, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội đã làm việc với huyện Đông Anh và Gia Lâm về công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 18/8, đoàn giám sát của Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội, do đồng chí Trưởng ban Nguyễn Nguyên Quân làm trưởng đoàn, đã làm việc với huyện Đan Phượng về việc thực hiện Quy định pháp luật trong hoạt động thu gom và xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn, đồng thời, khảo sát trực tiếp tại một số cụm công nghiệp.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/8, Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND TP Hà Nội làm việc với Quỹ Đầu tư Phát triển TP và Sở Khoa học & Công nghệ về kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương, kiểm toán chuyên đề ngân sách giai đoạn 2014-2016. Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Phạm Thị Thanh Mai chủ trì buổi giám sát.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 17/8, đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Thế Cương, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP làm trưởng đoàn, đã làm việc với UBND huyện Ứng Hòa về công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 15/8, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP, do đồng chí Trưởng ban Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND huyện Thường Tín về công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện.

Xem chi tiết...

HNP - Hiệu quả hoạt động của HĐND được bảo đảm bằng chất lượng của các kỳ họp, nên vai trò của Thường trực HĐND trong chuẩn bị và điều hành kỳ họp là yếu tố quan trọng để tổ chức thành công kỳ họp. Kinh nghiệm này được HĐND thành phố Hà Nội thực hiện hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay và đang lan tỏa đến HĐND các quận, huyện, thị xã.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp đoàn công tác của Hội đồng thành phố Băng Cốc, Thái Lan, do ngài Nirunde Praditkul, Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Băng Cốc sang thăm và làm việc với HĐND TP  Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem