HNP - Trong tháng 9/2017, Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND Thành phố đã triển khai chủ động, linh hoạt và hoàn thành tốt các công việc theo kế hoạch đề ra. Cùng với đó, các công việc khác ngoài kế hoạch và theo yêu cầu, nhiệm vụ chung với khối lượng nhiều, phức tạp đều được triển khai đúng quy định, hiệu quả, chất lượng. 

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 18/10, đoàn giám sát của Ban Đô thị, do đồng chí Nguyễn Nguyên Quân làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội về tình hình, kết quả thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực thoát nước trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Thường trực HĐND Thành phố vừa kết thúc đợt giám sát về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố. Kết quả giám sát cho thấy, bên cạnh những chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch thì vẫn còn có những chỉ tiêu cần tập trung quyết liệt để hoàn thành.

Xem chi tiết...

HNP - Dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng qua giám sát, Thường trực HĐND TP Hà Nội cũng đã chỉ rõ những điểm còn tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, trong đó có những tồn tại kéo dài nhiều năm nhưng cũng có những tồn tại mới phát sinh.

Xem chi tiết...

HNP - Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2017, HĐND TP đã đưa ra nhiều kiến nghị để chỉ đạo, điều hành, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt.

Xem chi tiết...

HNP - Ban Văn hóa Xã hội - HĐND TP Hà Nội vừa có Báo cáo số 102/BC-VHXH về kết quả khảo sát tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Giải pháp khắc phục nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn là điều các cấp, các ngành trăn trở, và đợt giám sát của Ban Văn hóa xã hội vừa qua, nhiều giải pháp đã được đưa ra.

Xem chi tiết...

Bài 1: Con số báo động (11:36 15/10/2017)
HNP - Ban Văn hóa Xã hội - HĐND TP vừa kết thúc đợt giám sát chuyên đề về công tác thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Mới chỉ thực hiện giám sát tại 5 quận huyện và 1 đơn vị Bảo hiểm Xã hội TP, kết quả đã cho thấy con số nợ tiền bảo hiểm xã hội đến thời điểm này là rất lớn.

Xem chi tiết...

HNP - HĐND TP vừa quyết định thành lập Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 của thành phố Hà Nội. Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP làm trưởng đoàn.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 12/10, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND TP với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã quý III/2017 và thảo luận chuyên đề “Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem