HNP - Sáng 26/6, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc với 145 cử tri huyện Chương Mỹ để báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết...

HNP - Quy trình thẩm tra của HĐND các cấp đã được quy định rõ, song để có nhưng kỹ năng thẩm tra tốt, đáp ứng yêu cầu thì chưa phải nơi nào cũng làm được như mong muốn, nhất là đối với hoạt động HĐND cấp huyện, cấp xã. Hội nghị chuyên đề trao đổi về quy trình, kinh nghiệm, kỹ năng thẩm tra các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội được Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội thực hiện cuối tháng 5 vừa qua được đánh giá rất tích cực, trúng thời điểm chuẩn bị cho kỳ họp HĐND các cấp giữa năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Do điều kiện công tác của địa phương, thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV của các vị đại biểu Quốc hội tại các huyện: Quốc Oai, Chương Mỹ theo công văn số 205/ĐBQH-VP ngày 14/6/2017 của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội thay đổi như sau:

Xem chi tiết...

HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 264/HĐND-KTNS đề nghị UBND thành phố bổ sung kinh phí từ ngân sách thành phố cho ngân sách huyện Đông Anh để thực hiện đề án nông thôn mới.

Xem chi tiết...

HNP - Công tác cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất đai, nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có chuyển biến tích cực, rõ nét sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU tháng 9/2016 về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác này và HĐND thành phố kiến nghị sau đợt giám sát cùng nội dung vào tháng 3/2017. Điều này đã khẳng định sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Hà Nội, những cố gắng tích cực của các quận, huyện, thị xã và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện kê khai, cấp giấy.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 19/6, tổ đại biểu HĐND TP đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình trước kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa XV.

Xem chi tiết...

HNP - Từ ngày 23/6 đến ngày 08/7/2017, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XIV.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 16/6, Đoàn đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 17) đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Phú Xuyên trước kỳ họp thứ 4, HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 16/6, Đoàn đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 20) đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ 4, HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Thực hiện Quy chế hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội sẽ chuẩn bị tổ chức tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba để có điều kiện tiếp xúc rộng rãi với cử tri, nắm bắt toàn diện hơn tình hình chung của Thành phố, dự kiến từ ngày 23/6 đến ngày 8/7.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem