Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy (20:43 10/08/2017)


HNP - Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có Văn bản số 838-TB/TU thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU tại phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Chỉ đạo.


Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 17-KH/BCĐ ngày 20/4/2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU về thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính theo nội dung Chương trình 08-CTr/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức”. Rà soát, ban hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham những theo quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Công khai và thực hiện tốt các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Quy định số 2368-QĐ/TU ngày 26/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đảm bảo công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đi vào thực chất, tránh hình thức.

Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp... Thường xuyên tổ chức rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, các kiến nghị kiểm toán để tổ chức thực hiện dứt điểm, đưa nội dung này trở thành công tác thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, chính quyền, góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.


Ban Chỉ đạo Chương trình tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và kế hoạch kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm đối với các dự án, công trình trọng điểm.

Ban Nội chính Thành ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Kế hoạch, Chuyên đề của Chương trình. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp giữa các cơ quan nội chính Thành phố và các quận, huyện, thị uỷ trong việc thực hiện Chương trình; tổ chức khảo sát đánh giá những vấn đề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng nổi cộm như: quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... chủ động dự báo tình hình, tham mưu Ban Chỉ đạo có những giải pháp nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trên địa bàn Thành phố.


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật