Hà Nội triển khai sáng tạo, bài bản Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (20:11 19/05/2017)


HNP - “Lãnh đạo TP Hà Nội nhận thức rõ việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 là thực hiện một chủ trương nhất quán, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là giải pháp hàng đầu trong nhóm các giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố”. 


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tham luận tại hội nghị


Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trong tham luận tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, sáng 18/5.
 
Triển khai đồng bộ
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 18, ngày 1/9/2016 để triển khai quán triệt và thực hiện trong toàn Đảng bộ. Cùng đó, UBND TP ban hành Kế hoạch số 204, thực hiện Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhằm thống nhất cao trong nhận thức và hành động, Thành ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới hơn 1 nghìn cán bộ, công chức toàn Thành phố.
 
Trên cơ sở kế hoạch chung của Thành phố, các cấp ủy cơ sở đều xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 và tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, xác định đây là việc làm thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy mà trực tiếp là đồng chí Bí thư chỉ đạo, gắn thực hiện Chỉ thị 05, Kế hoạch 18 với chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, đặc biệt là 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy.
 
Trong quá trình triển khai Chỉ thị 05, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm, chỉ đạo công tác tuyên truyền trên cả chiều rộng và chiều sâu, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phát huy vai trò các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí của Thành phố; đặc biệt là vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Nội dung tuyên truyền chú trọng mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những nhân tố mới, những cách làm hay, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, những tấm gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu để từ đó tạo sức lan tỏa, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự thân, thường xuyên của mỗi người.
 
Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cùng với những nhiệm vụ đặc thù của Thành phố, như thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, triển khai 2 bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng, mục đích nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Cùng với đó, Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo về giải quyết khiếu nại, tố cáo để giải quyết tốt các vấn đề tồn đọng gây bức xúc trong dư luận, coi đây là giải pháp quan trọng giúp củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
 
Lấy việc học tập, làm theo Bác làm thước đo đánh giá cán bộ
 
Với việc chỉ đạo bài bản, khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng loại hình tổ chức, từng khu vực và đối tượng khác nhau, sau 1 năm triển khai Chỉ thị 05 trên địa bàn Thủ đô đã đạt được những kết quả rõ rệt. Nhận thức và hành động trong học tập, làm theo Bác tiếp tục được nâng lên và đã thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, trở thành việc làm tự thân của mỗi người, thành tiêu chí phấn đấu của mỗi tập thể.
 
Thông qua việc học tập và làm theo Bác, trên địa bàn Thủ đô xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương với những việc làm bình dị mà cao quý. Tiêu biểu như các mô hình tham mưu giỏi, phục vụ tốt trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ Thành phố; mô hình cán bộ, công chức trẻ làm việc sáng thứ 7, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; mô hình phấn đấu hết lòng, hết sức phục vụ người bệnh, “Lương y như mẹ hiền” tại Bệnh viện Tim Hà Nội; mô hình xây dựng “Kế hoạch tu dưỡng cá nhân” của cán bộ quận Long Biên được niêm yết công khai để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát, hay như các mô hình “điểm trông giữ xe đúng giá hoặc miễn phí”, mô hình “biến điểm tập kết rác thành vườn hoa”... ngày càng xuất hiện nhiều trên địa bàn Thành phố.
 
Từ kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) và nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong những năm qua, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, chỉ số năng lực cạnh tranh được cải thiện và nâng cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đưa Thủ đô tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và du khách...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai tốt 6 nhóm nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng về tinh thần, thái độ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.
 
Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu của lãnh đạo, cấp ủy và chính quyền các cấp từ Thành phố đến cơ sở, từ đó vận động quần chúng nhân dân làm theo. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong xã hội.
 
Tại hội nghị,  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục chỉ đạo việc biên soạn chương trình, giáo trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt là có giáo trình thống nhất trong các trung tâm bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh, thành phố và cấp quận, huyện.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật