Phát triển Báo Kinh tế và Đô thị là cơ quan tiêu biểu hàng đầu (06:36 17/03/2017)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 565-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Báo Kinh tế và Đô thị.


Theo đó, Báo Kinh tế và Đô thị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoải về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI), Đề án Quy hoạch sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025.

Tổ chức thực hiện hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính 2017”; quán triệt và thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan của thành phố Hà Nội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ đối với từng cán bộ, phóng viên, đặc biệt là người đứng đầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích; không đúng đối tượng phục vụ; thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, uy tín của tổ chức, công dân, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân.

Đổi mới tư duy, cách thức điều hành hoạt động theo hướng hiện đại, năng động, sáng tạo, bản lĩnh, nhanh nhạy để nâng cao chất lượng bài viết, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị tuyên truyền, vừa tạo được sức hấp dẫn với bạn đọc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và thành phố; nêu gương người tốt, việc tốt, góp phần định hướng xã hội, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, UBND thành phố.

Tập trung khai thác những thế mạnh của Báo về lĩnh vực kinh tế, đô thị; phát triển, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Báo điện tử và chuyên trang tiếng Anh Hanoitimes, tạo bước đột phá về công tác tuyên truyền, thu hút độc giả trong và ngoài nước. Chú trọng việc học hỏi kinh nghiệm từ những cơ quan báo chí khác của trung ương để vận dụng sáng tạo, đề ra định hướng phát triển riêng, từng bước thực hiện cơ chế tự chủ, phấn đấu đến năm 2019 thực hiện tự chủ hoàn toàn, với mục tiêu phát triển Báo Kinh tế và Đô thị là cơ quan báo tiêu biểu hàng đầu của thành phố.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, đặc biệt là phóng viên trẻ của báo; xây dựng đội ngũ phóng viên có khả năng viết chuyên sâu theo từng lĩnh vực được phân công. Bên cạnh đó, mỗi phóng viên được phân công nhiệm vụ phải bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt thông tin, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để kịp thời thông tin, phản ánh tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Chủ động, tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các địa phương của thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.


Hồng Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật